مراحل آموزش تضمینی کارشناسی خودرو

  • 1- ثبت درخواست آموزش
  • 2- تماس با شما در کمتر از 5 دقیقه
  • 3- آموزش تئوری در 3 جلسه - 6ساعت
  • 4- آموزش عملی روی خودرو در یک جلسه 2 ساعت

آموزش کارشناسی رنگ بدنه و فنی خودرو

توجه داشته باشید که آموزش فقط در تهران مقدور می‌باشد

درخواست کارشناس
09123870882