مراحل درخواست کارشناسی خودرو

  • 1- ثبت درخواست کارشناسی ( از طریق سایت یا تماس )
  • 2- تماس با شما در کمتر از 5 دقیقه
  • 3- اعزام کارشناس به محل شما
  • 4- کارشناسسی کامل خودرو ( فنی و بدنه )
  • 5- ارائه گزارش رسمی توسط کارشناس

درخواست کارشناسی خودرو


هزینه کارشناسی بدنه :

هزینه کارشناسی بدنه و فنی :

درخواست کارشناس
09123870882