مراحل فروش خودروی شما

  • 1- ثبت درخواست فروش
  • 2- تماس کارشناسان با شما در کمتر از 5 دقیقه
  • 3- کارشناسسی و عکاسی کامل خودروی شما در محل
  • 4- آگهی کردن و پاسخگویی تماس‌ها توسط کارشناسان ما
  • 5- یافتن بهترین خریدار
  • 6- فروش و تنظیم قولنامه

فروش خودروی شما در کمترین زمان


درخواست کارشناس
09123870882